Mascots for Asian Games

AGames_mascotsAsian Games Mascots:
Appu (New Delhi 1982) | Pan Pan (Beijing 1990) | Poppo & Cuccu (Hiroshima 1994) | Chai-yo (Bangkok 1998) | Duria (Busan 2002) | Orry (Doha 2002) | A Xiang, A Ru, Le Yangyang, A He, & A Yi (Guangzhou 2010) | Barame, Chumuro & Vichuon (Incheon 2014) | Bhin Bhin, Kaka & Atong (Jakarta & Palembang 2018)

AWG_mascotssAsian Winter Games Mascots:
“Squirrel” (Sapporo 1986, 1990) | Doudou (Harbin 1996) | Gomdori (Kangwon 1999) | Winta (Aomori 2003) | Lulu (Changchun 2007) | Irby (Astana & Almaty 2011) | Ezomon (Sapporo 2017)

AGOthers_mascotsAsian Indoor Games Mascots:
Hey & Há (Bangkok 2005) | Mei Mei (Macau 2007) | Gà Hồ (Hanoi 2009)

Asian Martial Arts Games Mascots:
Hanuman Yindee (Bangkok 2009) | Alabai (Ashgabat 2017)

Asian Youth Games Mascots:
Frasia (Singapore 2009) | Yuan Yuan (Nanjing 2013)

Asian Beach Games:
Jalak Bali (Bali 2008) | Al Jebel, Al Reeh & Al Med (Muscat 2010) | Sha Sha, Yang Yang & Hai Hai (Haiyang 2012) | Sakorn, Sintu & Samut (Phuket 2014) | Chim Yen (Da Nang 2016)

www.ocasia.org